top of page
Siim Oja.jpg

Siim Oja

Andragoog ja koerte käitumise spetsialist

Olen koeri ja inimesi koolitanud üle kümne aastat. Sellest rohkem kui kuus aasta avalikus teenistuses, kaks aastat PetCity koolitaja-instruktorina ja varsti juba rohkem kui kolm aastat (vahelduva eduga) vabakutselisena. Formaalse hariduse koerte koolitamise alal olen omandanud Politsei- ja Piirivalve Teenistuskoerte koolituskeksuses. Mitte-formaalse hariduse omandasin 6 aastat koertega koos avalikus teenistuses töötades. Lisaks sellele olen osalenud paljudel täiendkoolitustel nii kodu- kui välismaal ning täiendanud oma teadmiseid lugemuse kui ka kriitilise refleksiivse praktika näol. Alates 2020 aastast oman täiskasvanute koolitaja kutse kuuendat taset ja vastavat Bakalaureuse hariduse kraadi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudist andragoogika õpingutelt. 

Oma avaliku teenistuse karjääri jooksul sai minust vanglateenistuse instruktor. Tegelesin suuremate ja väiksemate gruppide koolitamisega, osalesin koolituste ning õppuste planeerimisel, korraldamisel ja läbiviimisel. Samal ajal jätkasin ka koerte ja koerajuhtide koolitamist. Otsustasin minna õppima täiskasvanute koolitamist, sest koeri koolitavad inimesed, aga nendeni uute teadmiste viimine ei olnud alati nii lihtne.

Õpingute jooksul sain aru, et see, mida ma hetkel teen ei aita mul viia täide oma unistust, milleks oli koerte maailma muutmine ja sinna uue tähenduse loomine. Otsustasin liituda Eest suurima lemmiklooma teenuste pakkujaga Pet City, kellega koostöös asutasin oma esimese koertekooli Tallinnas, kus põhilisteks teenusteks olid koerte käitumisnõustamine, kutsikakool ja koertehotell. Lisaks sellele viisin läbi ka sisekoolitusi teenindavale personalilie. Koos oma uute ja endiste töökaaslastega sain hakata tegelema millegagi, mida ma oskan hästi ning mida ma armastan teha. Tänaseks olen liikunud edasi eraettevõtlusesse ja lõin omanimelise kooli, mille abil saan pakkuda kvaliteetset, professionaalset ja usaldusväärset täienduskoolitusteenust.

Spetsialiseerumine ja kompetentsid

2020 - Täiskasvanute koolitaja, tase 6 - kutse tunnistuse nr. E007435

2020 - Bakalaureuse kraad andragoogikas, tunnsituse nr. LC014665

2018 - Tallinna Ülikooli Suveülikool - Introduction to Canine Cognition, Behaviour and Human-Animal Interactions, tunnistuse nr. 11081

2015 - Leerburg Online University - Housebreaking 101

2012 - PPA Teenistuskoerte koolituskeskus - Teenistuskoerte jõukasutuskursus ning atestatsioon/jõukasutus tase 1 ja tase 2 ning kuulekuskoolitus

Minu filosoofia

"Olen saanud teadlikumaks sellest, kuidas ma õpin ja seeläbi saanud paremini aru sellest, kuidas teisi õpetada. Sama kehtib ka koerte puhul. Olles proovinud mitmeid erinevaid treeningmeetodeid alates sunni kasutamisest kuni elektrikaelarihmadeni välja, olen veendunud, et need vahendid ei tööta. Ei tööta selleks, et saaks tekkida usaldusele, austusele ja koostööle toetuv suhe lemmiku ja omaniku vahel. Vastastikusele panusele rajatavas suhtes allub koer naturaalse kuulekusega oma omanikule ja kuulab teda igas olukorras olenemata segavatest faktoritest. 

Kui sa suudad rajada sellise suhte oma koeraga siis ülejäänud tuleb juba mängleva kergusega." Siim Oja (2017)

bottom of page